ANGIELSKI CZESKI FRANCUSKI POLSKI NIEMIECKI WĘGIERSKI WŁOSKI SŁOWACKI

Oświadczenie o ochronie prywatności

Numer telefonu: +36 30 318 8399, E-mail: info@pentalingua.com

 Pentalingua

Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera podstawowe zasady ochrony prywatności, stosowane przez Pentalingua Kft. (dalej: Biuro Tłumaczeń). Biuro Tłumaczeń i strona internetowa pentalingua.com działają pod zarządem Pentalingua Kft. (usługodawca), osoby korzystające ze strony internetowej zwane są użytkownikami.

Podstawę prawną oświadczenia o ochronie prywatności usługodawcy stanowią obowiązujące odnośne węgierskie przepisy, z uwzględnieniem ważniejszych międzynarodowych wytycznych, a konkretnie:

 • Ustawa LXIII z roku 1992 o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej;
 • UstawaVI z roku 1998 o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych;
 • Rozporządzenia zawarte w rozdziale VIII Ustawy XL z roku 2001 o świadczeniu usług telekomunikacyjnych;
 • Ustawa CVIII z roku 2001 o handlu elektronicznym;
 • Regulamin działania, kodeks etyczny i zasady postępowania Węgierskiego Stowarzyszenia Dostawców Treści;
 • Wytyczne Online PrivacyAlliance.

Podstawowe zasady przetwarzania danych

 • zbieranie i przetwarzanie danych dozwolone jest wyłącznie w uczciwy i zgodny z prawem sposób;
 • przechowywanie danych dozwolone jest wyłącznie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, a poddawanie ich dalszemu przetwarzaniu, niezgodnemu z tymi celami jest zabronione;
 • dane powinny być adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, te kompetencje nie mogą być przekroczone;
 • dane powinny być dokładne i w razie potrzeby – aktualne;
 • przechowywanie danych powinno się odbywać w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 • należy zastosować odpowiednie środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgromadzonych w zbiorach zautomatyzowanych, czyli zabezpieczyć je przed nieumyślnym lub bezprawnym zniszczeniem czy przypadkowym zaginięciem, jak również udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zmianą lub rozpowszechnianiem przez te osoby.

Ochrona danych użytkowników

Usługodawca gwarantuje całkowitą ochronę powierzonych mu przez użytkowników przechowywanych danych. Dane powierzone usługodawcy są absolutnie niedostępne (całkowicie lub częściowo) dla osób trzecich. Wyjątek od tej reguły stanowią teksty przekazane przez użytkowników do przetłumaczenia i oddane podwykonawcom w celu wykonania usługi tłumaczenia. W przypadku takiego wyjątku usługodawca zawiera umowę o zachowaniu poufności z podwykonawcą, wykonującym usługę tłumaczenia.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania i wykorzystywania przez określony czas pamięci tłumaczeniowej, powstałej na bazie tłumaczenia zleconego przez użytkownika tekstu, w formie wyczyszczonej z danych osobowych, jak równie samego gotowego tłumaczenia w celu analizy tekstu, niezbędnej do realizacji przyszłych zleceń. Równocześnie usługodawca nie ma obowiązku przechowywania gotowych tłumaczeń, związanych z nimi dokumentów, pamięci tłumaczeniowej, słownictwa czy referencji.

Usługodawca za każdym razem przetwarza poufnie dane użytkowników, zgromadzone w drodze rejestracji lub zawarcia umowy. Zebrane w ten sposób dane wykorzystywane są wyłącznie w celu:

 • Kontaktowania się z użytkownikami w sprawach związanych z usługą
 • Kontaktowania się z użytkownikami w sprawach związanych z fakturowaniem i rozliczeniem

Oświadczenie

Usługodawca oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prywatność użytkownikom, zgodnie z podstawowymi wymogami zasad zarządzania danymi. Nie udostępnia danych osobom trzecim, wyjątek od tej reguły stanowią przypadki, w których udostępnienie danych osobie trzeciej jest częścią usługi (na przykład przekazanie tekstu w języku źródłowym specjalistycznemu tłumaczowi).

Podanie danych osobowych do wiadomości usługodawcy odbywa się dobrowolnie: rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na zapisanie ich przez usługodawcę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia zebranych przez niego danych, jak również umożliwi użytkownikowi ich usunięcie. Usunięte dane są niemożliwe do odtworzenia.

Na życzenie zarejestrowanego użytkownika usługodawca zawsze dostarcza informacji na temat przetwarzania danych, które użytkownik online może w każdej chwili sprawdzić, zmienić, usunąć.

Nasze najważniejsze referencje