Adatvédelmi Nyilatkozat

Telefonszám: +36 1 999 7979, E-mail cím: info@pentalingua.com

 Pentalingua

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy rögzítse a Pentalingua Kft., a továbbiakban mint „Fordítóiroda” adatvédelmi elveit. A Fordítóiroda és a pentalingua.com weblap üzemeltetője a Pentalingua Kft. (szolgáltató), a weblapot igénybe vevő látogatók pedig a szolgáltatás felhasználói.

A szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata figyelembe veszi a vonatkozó magyar hatályos jogszabályokat, a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, tételesen az alábbiakat:

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
 • A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;
 • Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata;
 • Az Online PrivacyAlliance ajánlásai.

Adatkezelési alapelvek

 • adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
 • adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
 • adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
 • adatoknak pontosaknak, és ha szükséges, időszerűeknek kell lenniük;
 • adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé;
 • megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

A felhasználók adatainak védelme

A szolgáltató garantálja a felhasználók megbízásából tárolt adatok teljes védelmét. A szolgáltatóra bízott adatok egyáltalán nem elérhetőek (részben vagy egészben) harmadik fél számára. Kivételt képez ez alól a felhasználók által fordításra átadott szövegek a szolgáltató alvállalkozó fordításszolgáltatói számára, a fordítási munka elvégzése céljából átadott dokumentáció. Ez utóbbi kivétel esetében a szolgáltató fordításszolgáltató alvállalkozójával titoktartási szerződést köt.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy korlátozott ideig tárolja és használja a felhasználó megbízása kapcsán készült fordítás során előállított fordítási memóriát a személyes adatoktól megtisztított formában, illetve az elkészült fordítást, a későbbi megrendelések teljesítéséhez szükséges szöveganalízis céljára. Ugyanakkor a szolgáltató nem köteles az elkészült fordítások vagy az azokkal kapcsolatos dokumentumok, fordítási memóriák, szószedetek és referenciaszövegek tárolására.

A szolgáltató az ügyfelek adatait, melyeket a regisztráció során vagy a szerződésben megadnak, minden esetben bizalmasan kezeli. Ezeket az adatokat kizárólag a következő célokra használja fel:

 • Kapcsolatfelvétel az ügyféllel a szolgáltatással kapcsolatban
 • Kapcsolattartás a számlázás és a pénzügyi elszámolás érdekében

Nyilatkozat

A szolgáltató kijelenti, hogy a felhasználók adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeli, eleget téve az adatkezelési alapelvek követelményeinek. Harmadik személy számára az adatokat nem adja ki, amely alól kivételt képeznek azok az esetek, melyek a szolgáltatás céljaként az adatok megosztását valósítják meg (például a fordítás forrásszövegének átadása a szakfordító számára).

A szolgáltató számára megismerhető adatok megadása önkéntes, a regisztrációval a felhasználó hozzájárul, hogy adatait a szolgáltató rögzítse. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a birtokába került személyes adatokat törölje, illetve teret enged a felhasználó számára is a törlésre. A törölt adatok helyreállítása nem lehetséges.

A regisztrált felhasználó kérésére a szolgáltató bármikor felvilágosítást nyújt a kezelt adatokról, azokat a felhasználó online bármikor megtekintheti, módosíthatja, törölheti.

– Kiemelt referenciáink –